Funktionskontroll - OVK

Funktionskontroll

Vi utför funktionskontroll på alla typer av ventilationsanläggningar.

Funktionskontroll syftar till att få en bra inomhusmiljö.

Ekonomisk drift och små driftskostnader.

Vi är två med K-behörighet.

Peter Magnusson, Torsten Jensen

Medlemmar i FUNKIS som borgar för samsyn.

Faktatext till lagen om funktionskontroll kan läsas på Boverkets hemsida